069 717 179

Politica de confidențialitate

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date cu caracter personal colectăm prin intermediul website-ului www.nomasvello.md , de ce le colectăm și ce facem cu ele. Aceste informații sunt importante și dorim să le citiți cu atenție.

 1. CINE SUNTEM

Societatea noastră, Verapelle Centro SRL cu sediul social în mun. Chisinau, bd Stefan cel Mare 202, cod unic de înregistrare 1020600030826, înregistrată în calitate de autor, proprietar si administrator al website-ului www.nomasvello.md  și în calitate de „operator” în sensul normelor instituite de legislația națională și de Regulamentul General privind Protecția Datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE), care a intrat în vigoare de la data de 25 mai 2018, prelucrează date cu caracter personal, angajându-se în aceste sens să respecte dreptul la viață privată al persoanelor care accesează website-ul și să asigure protecția corectă a prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru vizitatori și utilizatori. Ne puteți contacta oricând pentru informații și lămuriri suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, folosind următoare date de contact: – Adresa poștală: mun. Chisinau, bd Stefan cel Mare 202, Telefon: 069717179 – e-mail: [email protected]

 1. APLICABILITATEA PREZENTEI POLITICI

Această Politică de confidențialitate se aplică următoarelor categorii de persoane: – Vizitatori – reprezintă persoanele care accesează pagina www.nomasvello.md , care rămân anonimi; – Utilizatori – reprezintă persoanele care utilizează site-ul și completează formularele de contact din website (programare/abonare online, recrutare online, cumparare online etc). Deși puteți accesa conținutul website-ului fără a furniza vreo informație personală, cu excepția cookie-urilor (în acest sens vă rugăm să consultați Politica de Cookie), în cazul în care completați online informații cu caracter personal, societatea noastră le poate utiliza ulterior în scopul declarat în acest document. Atenționăm vizitatorii și utilizatorii în mod expres ca toate prelucrările de date cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea site-ului de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă. În cazul în care are totuși loc o asemenea situație, având consecință procesarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista procesarea acestor date imediat ce vom afla despre acest lucru. Răspunderea pentru utilizarea site-ului de către copii aparține în exclusivitate părinților.

 1. CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Datele personale pe care le solicităm prin completarea formularelor de comunicare din website-ul www.nomasvello.md  sunt: – date de identificare: numele și prenumele; – date de contact: adresa e-mail și numărul de telefon; – date de facturare si livrare produse achiziționate online: nume, prenume, adresa de livrare/facturare, telefon, e-mail; – date din CV (recrutare online): studii, data nașterii, imaginea etc; Datele personale colectate în mod automat prin utilizarea website-ul  www.nomasvello.md sunt: – date colectate de modulele cookie pentru a îmbunătăți experiența de navigare a tuturor vizitatorilor, pentru a măsura eficiența website-ului și pentru marketingul digital orientat pe preferințele utilizatorilor. (Pentru mai multe detalii accesați secțiunea Politica de cookie) În cazul vizitatorilor site-ului, Verapelle Centro SRL nu cunoaște date despre aceștia, cu excepția cookie-urilor (pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultați secțiunea Politica de cookie), dar monitorizează numărul vizitatorilor și secțiunile din site care sunt vizitate în scop statistic. În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale vă rugăm să nu completați formularele de pe site. Pentru situațiile în care datele dumneavoastră personale sunt completate de o terță persoană, nu ne asumăm responsabilitatea în ce privește autorul înscrierilor.

 1. CARE SUNT SCOPURILE ÎN CARE VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Scopul în care prelucrăm datele personale pe care ni le furnizați sunt: – pentru înregistrarea dumneavoastră ca beneficiar al serviciilor online; – pentru facturarea și livrarea serviciilor/produselor cumpărate online; – pentru a primi informări ulterioare prin e-mail referitoare la campaniile noastre de marketing, în măsura în care v-ați exprimat acordul expres în acest sens, prin accesarea formularului existent online; – pentru cunoașterea preferințelor dumneavoastră, în măsura în care v-ați exprimat acordul expres în acest sens, prin accesarea formularului existent online; – pentru a ne putea transmite comentarii cu privire la serviciile și produsele noastre; – pentru a vă transmite newsletter – scrisoarea periodică transmisă prin e-mail prin care vei fi informai cu toate noutățile apărute, în măsura în care v-ați exprimat acordul expres în acest sens, prin accesarea formularului existent online; – pentru corespondența ulterioară cu dumneavoastră; – pentru transmiterea ofertelor solicitate în mod special prin intermediul comentariilor scrise pe site;  – parcurgerea etapelor premergătoare încheierii unui contract;  – pentru efectuarea programărilor;  – pentru procesul de recrutare – în scopul soluționării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de utilizatori. Vă rugăm să aveți în vedere că, în cazul în care vom intenționa să vă prelucrăm datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care le-am colectat inițial și care nu sunt scopuri conexe celor inițiale, vă vom informa în prealabil și vă vom furniza toate informațiile relevante, prelucrarea subsecventă făcându-se numai în măsura în care există un temei legal pentru efectuarea ei.

 1. CARE SUNT TEMEIURILE ÎN CARE VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Consimțământul – În cazul în care nu se aplică vreun alt temei de legalitate al prelucrării prevăzut mai jos, Verapelle Centro SRL va obține întotdeauna consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice mai sus menționate. Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani  va fi necesar consimțământul părintelui sau al altui titular al autorității părintești. Executarea / Încheierea unui contract – Prelucrarea este necesară pentru executarea de către Verapelle Centro SRL a unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a face demersuri, la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea unui contract (de exemplu, pentru vânzarea online a produselor solicitate de dumneavoastră, pentru a vă abona/programa la unul din centrele Nomasvello, la solicitarea dumneavoastră, în scop de recrutare, atunci când transmiteți CV-ul prin intermediul site-lui etc.) Obligație legala – Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului Verapelle Centro SRL, obligație stabilită de legislația UE sau a unui Stat Membru (de exemplu, pentru a îndeplini obligațiile de facturare și de raportare prevăzute de lege etc.) Interes legitim – Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Verapelle Centro SRL sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate (de exemplu, în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție, în scopuri administrative interne, pentru protejarea dreptului de autor și a drepturilor conexe etc.)

 1. CINE SUNT DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Datele personale înscrise de dvs. pe acest website sunt văzute și de către alte persoane juridice, care, în funcție de fiecare situație concretă în parte, pot avea calitatea de operatori independenți / operatori asociați sau persoane împuternicite. În acest sens, este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către: -Societățile care au calitatea de Francizați Nomasvello (centrele Nomasvello selectate de dvs) – Programatori și dezvoltatori IT care se ocupă de mentenanța, modificarea aplicației, update-uri acțiuni realizate de furnizorul selectat pentru asigurarea mentenanței site-ului web. – Specialiști IT care se ocupă de securizarea infrastructurii. – Specialiști în securitate care se ocupă cu auditarea instrumentelor de securitate utilizate, efectuată doar la cerere și pentru a preveni apariția de vulnerabilități cibernetice, realizată de furnizorul selectat în acest sens. – Societăți cu care colaborăm în scopuri de efectuare de comunicări comerciale; – Specialiști IT care se ocupă de furnizarea serviciilor aferente cookie-urilor (a se vedea detalii în secțiunea Politica de cookie) – Societăți cu care colaborăm în scopuri de facturare, contabilitate/auditare; – Alți colaboratori sau contractori cu care Green Care Cosmetics SRL a încheiat relații contractuale în vederea livrării /prestării produselor sau serviciilor contractate sau solicitate de dumneavoastră; – Consultanți externi pe care îi contactăm în situații specifice (de exemplu, avocați, experți etc., în caz de litigiu); – Autorități și organisme publice, respectiv organe de cercetare și instanțe de judecată, în măsura în care transmiterea datelor către aceștia este impusă de lege și/sau este necesară în caz de litigiu.

 1. CUM ȘI CÂT PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOSTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sunt prelucrate numai în interiorul UE și al Spațiului Economic European și nu vor fi transferate în afara UE sau al Spațiului Economic European. Datele personale pe care ni le-ați furnizat sunt stocate în aplicațiile utilizate de Green Care Cosmetics SRL, pe adresele de e-mail de companie, la nivel general pe un server de web situat pe teritoriul UE, sub administrarea furnizorului de servicii găzduire website și cu acces permis, atunci când este necesar și în limita în care este necesar, operatorilor asociați. Atunci când operatorilor asociați li se permite accesul la datele dumneavoastră și are loc un proces de transfer pe server, datele dumneavoastră vor fi transferate strict în scopurile enumerate și în condițiile prevăzute în politica de confidențialitate a societății. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt supuse unui proces decizional automat, inclusiv profilare. Perioada în care vom păstra datele utilizatorilor pe site este determinată după următoarele criterii:

 1. În cazul vizitatorilor site-ului, datele colectate prin cookies se păstrează pe durata definită, în fiecare caz în parte, în Politica de cookie;
 2. În cazul în care un potențial client solicită o programare sau solicită sa fie contactat, dacă aceasta nu s-a finalizat cu încheierea unui contract, atunci datele se păstrează timp de maximum 12 luni de la data colectării lor.
 3. În cazul clienților care au finalizat perioada de ofertare cu semnarea unui contract – pe o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioada necesară pentru expirarea termenului de prescripție (termenul general de 3 ani sau un alt termen special, în cazul în care este aplicabil) și pentru respectarea prevederilor legale referitoare la arhivare.
 4. În cazul documentelor financiar/contabile(facturi) – termenul legal de păstrare(10 ani).
 5. Pentru orice alte persoane vizate ale căror date sunt colectate și care nu se încadrează în nici una categoriile menționate la punctele 1-4 de mai sus și pentru care exista un temei de prelucrare, datele vor fi prelucrate de către companie timp de maximum 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de retragere a consimțământului dumneavoastră la orice moment.
 1. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN RAPORT DE DATELE PERSONALE PE CARE LE PRELUCRĂM

Utilizatorii site-ului www.nomasvello.md  au posibilitatea exercitării următoarelor drepturi în relație cu Green Care Cosmetics SRL : 8.1 Dreptul de acces la datele personale: Aveți dreptul de a obține de la Green Care Cosmetics SRL, atunci când aceasta acționează în calitatea sa de operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de aceasta, iar în caz afirmativ, vi se vor furniza informațiile referitoare la: scopurile prelucrării; categoriile de date vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari ale datelor; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența dreptului de a solicita Verapelle Centro SRL rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării lor sau a dreptului de a vă opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere; dacă datele nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; dacă este cazul, existența unui proces decizional automatizat, inclusiv profilingul, precum și informații pertinente privind logica utilizată, semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. Dacă alegeți să vă exercitați dreptul de acces la date mai des, formulând mai mult de o solicitare în decurs de 12 luni de la data ultimei solicitări, atunci informațiile de mai sus vă vor fi furnizate contra unui cost ce vă va fi comunicat în prealabil și care se va stabili pentru a acoperi cheltuielile administrative efectuate cu furnizarea acestor informații. 8.2. Dreptul la rectificarea datelor În cazul în care sesizați că datele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestora prin transmiterea unei solicitări la adresa: [email protected] Trebuie să cunoașteți că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de maxim o lună de la data solicitării, iar în condiții speciale acest termen putând fi extins cu maxim două luni, situație în care vă vom informa cu privire la prelungire. 8.3. Dreptul la ștergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat” – Este dreptul dumneavoastră de a obține din partea societății noastre ștergerea datelor cu caracter personal de pe site, fără întârzieri nejustificate, iar noi, ca operator, avem obligația de a da curs cererii în cazul în care există unul dintre motivele: – datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate; – vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea sau când nu mai subzistă temeiul legal al prelucrării; – atunci când vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră; – atunci când datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal; – dacă intervine o obligație legală de ștergere, pe care o vom respecta în calitate de operator; – dacă datele cu caracter personal aparțin unor copii cu vârsta sub 16 ani, iar părinții sau persoanele care exercită drepturile părintești își retrag consimțământul acordat. Vă rugăm să aveți în vedere că vă putem refuza cererea de ștergere a datelor în următoarele situații:

 1. a) prelucrarea este necesara pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 2. b) prelucrarea este necesara pentru respectarea unei obligații legale aplicabile Verapelle Centro SRL
 3. c) prelucrarea este necesară pentru rațiuni ținând de interesul public în domeniul sănătății publice, în condițiile restrictive impuse de legislatie;
 4. d) prelucrarea este necesara în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice,  în măsura în care exercitarea dreptului poate face imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;
 5. e) prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

8.4. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor personale Aveți dreptul de a solicita restricționarea accesului la datele cu caracter personal în unul din următoarele cazuri: – În cazul în care contestați acuratețea datelor prelucrate, puteți solicita să se restricționeze accesul la acestea în perioada necesară verificării datelor și rectificării; – Dacă descoperiți că prelucrarea este ilegală, dar totuși nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; – Dacă societatea noastră nu mai are nevoie de datele personale, însă dumneavoastră doriți să le păstrăm pentru a le utiliza la o acțiune în instanță; – Dacă v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale societății noastre, în calitate de operator, prevalează asupra drepturilor dumneavoastră. De asemenea, dacă există situația ridicării restricției la prelucrare, vă vom informa în timp util. 8.5. Dreptul de a vă retrage consimțământul  În cazul în care datele dumneavoastră se procesează ca urmare a acordului exprimat, aveți posibilitatea în orice moment să transmiteți un e-mail la adresa [email protected] prin care să ne anunțați că nu mai sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale. Retragerea consimțământului prelucrării datelor dvs. personale are ca efect încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 8.6. Dreptul la portabilitatea datelor Aveți dreptul de a primi de la Verapelle Centro SRL – într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat – datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat către societatea noastră și de a le transmite direct către un alt operator (doar dacă aceasta transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic) în cazul în care: – prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și – prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. 8.7. Dreptul de a vă opune prelucrării Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră include următoarele aspecte: – de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dvs. particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări întemeiate pe interesul public sau pe interesul legitim. În caz de opoziție, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza decât dacă există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră sau dacă scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. – de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, inclusiv in ceea ce privește crearea de profiluri in acest scop. 8.8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate (inclusiv profilare) În acest sens, aveți față de Verapelle Centro SRL dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate numai pe procesare automată (incluzând profiling-ul) și care să producă efecte legale față de dvs. sau care să vă afecteze în mod semnificativ. Acest drept nu se va aplica în următoarele situații de excepție, în care decizia automată:

 1. a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și Verapelle Centro SRL ;
 2. b) este autorizată prin dreptul UE sau dreptul intern care se aplică Verapelle Centro SRL  și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
 3. c) are la bază consimțământul dvs. explicit.

În situațiile de la literele a) și c) din prezentul paragraf, Verapelle Centro SRL are obligația de a implementa măsurile corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul dvs. de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia. 8.9. Dreptul de a vă adresa justiției; În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. este făcută  de Verapelle Centro SRL  cu încălcarea normelor legislative, aveți și următoarele drepturi:

 1. a) dreptul de a depune plângere la Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republica Moldova (CNPDCP).
 2. b) dreptul de a formula acțiune în justiție.

8.10. Chestiuni practice Toate drepturile menționate la punctele 8.1-8.8 de mai sus se exercită prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul Verapelle Centro SRL , mun.Chisinau, bd Stefan cel Mare 202 sau la adresa de email: [email protected], iar drepturile prevăzute la punctul 8.9 se exercita prin cerere scrisă înaintată autorității competente conform punctului 8.9. Vă rugăm să aveți în vedere că, dacă avem dubii cu privire la identitatea solicitantului, putem solicita informații suplimentare pentru confirmarea identității. Vă rugăm să aveți în vedere că dacă furnizarea anumitor date cu caracter personal este impusă de lege sau reprezintă o cerință absolut necesară pentru perfectarea contractului, nefurnizarea acestor date (inițială sau survenită ulterior prin exercitarea drepturilor dvs.) poate conduce la imposibilitatea prestării/livrării de către Verapelle Centro SRL a serviciului/bunului pe care l-ați solicitat.

 1. UTILIZAREA CANALELOR DE SOCIAL MEDIA

Verapelle Centro SRL folosește și canalele de social media pentru a prezenta activitatea, serviciile și condițiile particulare pe care le oferim clienților noștri. Utilizarea canalului specific de social-media este evidențiată pe acest site cu butoane specifice fiecărui canal. Puteți urmări prezentările pe care le încărcăm pe pagina noastră de YouTube sau puteți să urmăriți linkurile de pe site-ul nostru sau pe cele asociate contului Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Google +. Fiecare canal social-media are propria politică privind modul în care procesează datele dumneavoastră personale când accesați site-urile lor. De exemplu, dacă alegeți să vizionați unul dintre videoclipurile noastre pe YouTube, vi se va solicita consimțământul explicit pentru a accepta cookie-urile YouTube; dacă vă uitați la activitățile noastre pe Facebook vi se va cere consimțământul explicit pentru acceptarea cookie-urilor Facebook; același lucru este valabil și pentru alte servicii. Dacă aveți nelămuriri sau întrebări legate de utilizarea datelor dumneavoastră personale de către acele site-uri asociate canalelor media menționate mai sus, trebuie să citiți cu atenție politicile de confidențialitate furnizate de acestea, înainte de a le utiliza. Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și procesarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Facebook, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile de configurare pentru protejarea spațiului dumneavoastră privat, vă rugăm să consultați informațiile privind protecția datelor de la Facebook: http://www.facebook.com/ Daca nu doriți ca Facebook să asocieze contului dumneavoastră de Facebook datele colectate la accesarea paginii noastre web, trebuie sa vă deconectați de pe Facebook la accesarea paginii noastre web. Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și procesarea și utilizarea ulterioară a datelor de către YouTube, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile de configurare pentru protejarea spațiului dumneavoastră privat, vă rugam să consultați informațiile privind protecția datelor de la Google: https://www.google.com/ Politica noastră de confidențialitate nu se aplică serviciilor oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv produselor sau paginilor de internet terțe care vă pot fi afișate în rezultatele căutării. Politica noastră de confidențialitate nu include practicile referitoare la informații care aparțin altor companii și organizații care fac reclamă serviciilor noastre și care pot utiliza cookie-uri, etichete pixel și alte tehnologii pentru a afișa și a oferi anunțuri relevante.

 1. ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE. ACTUALIZAREA DATELOR

Politica noastră de confidențialitate se poate actualiza periodic, în acord cu eventualele modificări survenite pe plan legislativ și/sau survenite din prisma intereselor noastre legitime. Orice modificări aduse Politicii de confidențialitate vor fi postate pe pagina web www. nomasvello.md și, în cazul în care modificările sunt importante, vom furniza o notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidențialitate.  În ipoteza în care datele dvs. personale au suferit modificări, iar pe cale de consecință se impune actualizarea acestora, vă adresăm rugămintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la următoarea adresa: mun. Chisinau, bd Stefan cel Mare 202 sau e-mail [email protected]

online programming